आ.व. २०७७/७८ मा कार्यान्वयन गरिने प्रमुख आयोजनाहरु:

क्र.सं. आयोजनाको नाम प्रस्तावित लागत
(रु. लाखमा)
1 ईलेक्ट्रीक बस संचालनको लागि संभाव्यता अध्ययन 5
2 लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने 250
3 लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन 25
4 राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको मास्टर प्लान तयार गर्ने 20
5 बुटवलमा बिजिनेश कम्प्लेक्शको सम्भाव्यता अध्ययन 20
6 रिक्रिएशन / थिम पार्कको संभाव्यता अध्ययन 5
7 रिक्रिएशन / थिम पार्कको निर्माण शुरु गर्ने 50
8 सामुहिक आवास निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन 20
9 बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुलसीपुर, कोहलपुर-नेपालगंज महानगर सम्भाव्यता अध्ययन 100
10 प्रादेशिक राजधानीकोलागि मास्टर प्लान तयार गर्ने 100
11 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभागृह निर्माण, दाङ: विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा निर्माण 100
12 नेत्रलाल “अभागी” रंगशाला निर्माण, घोराही, दाङ 700
13 अन्य विविध सम्भाव्यता अध्ययन 10