माननीय मुख्यमन्त्री एवंम् अध्यक्ष, पूर्वाधार विकास समिति

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम श्री जोख बहादुर महरा
ईमेल info.ocmcm@lumbini.gov.np