डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
भदौ १७, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने फारम
असार २६, २०७८ EOI document for Construction of Multi-storied business complex in Butwal on PPP model
माघ २६, २०७७ Capital city RFP_PIDA_RFP_2077-78_06
माघ २०, २०७७ डाउनलोड नयाँ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा विस्तृत विवरण (TOR)Download