सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
भदौ ३१, २०७९ घर बहाल सम्बन्धि सूचना ।
भदौ ३१, २०७९ घर बहाल सम्बन्धि सूचना ।
भदौ ३०, २०७९ करार सेवामा जनशक्ति नियुक्ति सम्बन्धि सूचना ।
भदौ ३०, २०७९ करार सेवामा जनशक्ति नियुक्ति सम्बन्धि दोस्रो सूचना ।
भदौ १३, २०७९ करारको लागि दरखास्त फाराम ।
भदौ १३, २०७९ करार सेवामा जनशक्ति नियुक्ति सम्बन्धि सूचना ।
साउन २९, २०७९ Notice for EOI hard copy Submission
साउन २५, २०७९ नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।
साउन १६, २०७९ अन्तरवार्तामा सहभागी हुन आव्हान गरिएको सूचना ।
साउन ५, २०७९ सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना ।
असार २५, २०७९ करार सेवामा जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
असार २४, २०७९ दरखास्त फारम