सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर १२, २०८० प्राविधिक प्रस्ताबमा असफल भएका बोलपत्रदाताहरु सम्बन्धि सुचना |
बैशाख २६, २०८० प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा
चैत २७, २०७९ सूचिकृत सम्बन्धमा।
चैत २४, २०७९ संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा।
चैत २४, २०७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
माघ २२, २०७९ परामर्श सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्विकृत गरिएको सम्बन्धमा
माघ १३, २०७९ जग्गा एकीकरण (LAND POOLING) डिपिआर कार्यको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
माघ १२, २०७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना(अर्घाखाँची,रोल्पा र प्युठान जिल्लाका भौतिक र अभौतिक सम्पदाहरुको अन्वेषण तथा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य)
माघ ४, २०७९ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)
पुस ११, २०७९ आशयपत्र
पुस ६, २०७९ करार सेवाको लागि सम्क्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।
मंसिर १९, २०७९ सम्क्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा ।