सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख ५, २०८१ FINANCIAL BID OPENING NOTICE
चैत ४, २०८० Expression Of Interest (EOI) आव्हानको सुचना |
चैत १, २०८० आशयपत्र मुल्यांकनको जानकारी सम्बन्धि सुचना |
पुस २५, २०८० EOI for Construction of Multi-Storide Business in Butwal on ppp model
पुस १३, २०८० आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सुचना |
पुस १, २०८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना |
मंसिर १२, २०८० प्राविधिक प्रस्ताबमा असफल भएका बोलपत्रदाताहरु सम्बन्धि सुचना |
बैशाख २६, २०८० प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा
चैत २७, २०७९ सूचिकृत सम्बन्धमा।
चैत २४, २०७९ संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा।
चैत २४, २०७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
माघ २२, २०७९ परामर्श सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्विकृत गरिएको सम्बन्धमा