सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
माघ १३, २०७९ जग्गा एकीकरण (LAND POOLING) डिपिआर कार्यको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
माघ १२, २०७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना(अर्घाखाँची,रोल्पा र प्युठान जिल्लाका भौतिक र अभौतिक सम्पदाहरुको अन्वेषण तथा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य)
माघ ४, २०७९ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)
पुस ११, २०७९ आशयपत्र
पुस ६, २०७९ करार सेवाको लागि सम्क्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।
मंसिर १९, २०७९ सम्क्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा ।
मंसिर १३, २०७९ संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा
कात्तिक २४, २०७९ ल्याड पुलिङको सम्क्षिप्त सूची सच्याईएको सूचना ।
कात्तिक २०, २०७९ ल्यान्ड पुलिङ्गको DPR कार्यका लागि संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको ।
असोज २५, २०७९ आशय-पत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।
असोज ११, २०७९ Eoi for Construction of Multi-storide Business in Butwal on ppp Model .
भदौ ३१, २०७९ घर बहाल सम्बन्धि सूचना ।