सर्वेक्षक परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम निश्मा कठायत
टेलिफोन नम्बर ९८५७८८५६९०
इ-मेल nishmakathayat90@gmail.com
स्थाई ठेगाना रुकुम पश्चिम